Digimarkkinoinnin perustyökalut: Verkkosivut II

Blogisarjassamme ”Tilitoimiston markkinointi” käsittelemme kokonaisvaltaisesti tilitoimistolle tarpeellisia markkinointitoimenpiteitä sekä annamme konkreettisia vinkkejä sen toteutukseen.

Minkä tahansa yrityksen verkkosivuissa olennaista on käyttäjäystävällinen navigaatio ja rakenne.

Lue myös Tilitoimiston markkinointi -blogisarjan ensimmäinen osa hyvien verkkosivujen toteutuksesta!

Verkkosivujen suunnittelu

Verkkosivuilla vierailevan tulee hahmottaa yhdellä vilkaisulla, mitä tietoa sivuilta löytyy. Tämä johtuu siitä, että sivuilla vieraileva poistuu välittömästi, jos etsittyä tietoa ei löydy helposti. Esimerkiksi Weinreichin ja hänen kumppaniensa laaja-alaisessa tutkimuksessa 52 prosenttia käynneistä yritysten verkkosivuilla kesti alle 10 sekuntia.

Kannattaa siis kiinnittää huomiota seuraaviin perusasioihin sivulla ja navigaatiopalkissa (tätä kutsutaan myös menu-valikoksi):

• Palvelumme
• Asiakkaamme
• Yritys
• Yhteydenotto
• Ajankohtaista

Toinen tärkeä asia on se, että sivuston rakenne on matala, eli alasivuja on verrattain vähän. Jos rakenne on syvä, eli alasivuja on paljon, kävijä tarvitsee paljon klikkauksia päästäkseen haluamalleen sivulle. Tämän takia verkkosivujen suunnittelua ei kannata aloittaa siitä, mikä yrityksen mielestä on hyvä toteutus vaan siitä, mistä asiakas on kiinnostunut ja millaisia tarpeita hänellä on.

• Ketkä vierailevat verkkosivuillanne?
• Miksi he tulevat sinne?
• Mistä asioista he ovat kiinnostuneita ja haluavat tietää lisää?
• Miten palvelette heitä mahdollisimman hyvin?

Vastatkaa ainakin seuraaviin kysymyksiin ja mielellään jo etusivullanne:

• Miksi olette olemassa, mihin uskotte, mikä on missionne? Asiakkaat eivät osta sitä mitä myytte, vaan sitä mihin uskotte.
• Mitä tilitoimistonne tekee, mikä on tarjoomanne?

Asiakas pohtii, löytyykö teiltä ratkaisu heidän tarpeisiinsa.

• Kenelle teette, eli keitä asiakkaanne ovat? Kävijä pohtii, oletteko oikea, sopiva ja myös haluttu asiakas heille? Tarjoamme kaikkea kaikille on synonyymi sille, että yritys ei tiedä, mitä ja keitä varten se on olemassa.
• Mitä hyötyä asiakas saa, kun hän toimii teidän kanssanne? Puhutaan myös asiakas-, arvo- tai myyntilupauksesta.

Asiakas ei ole kiinnostunut tuotteistanne, vaan siitä, miten ratkaisette hänen haasteitaan!

• Mitä asiakkaanne sanovat teistä? Asiakasreferenssit ovat asiantuntijayritystä valittaessa erittäin tärkeitä. Jos verkkosivuiltanne ei löydy asiakasreferenssejä, se saattaa herättää potentiaalisessa asiakkaassa epäluottamusta.
• Keitä olette? Asiantuntija-, kuten tilitoimistopalveluita hankittaessa yrityksen omistajilla ja henkilöstöllä on todella suuri merkitys ostopäätökseen.
Asiantuntijayritys, joka ei esittele edes keskeisiä ihmisiään verkkosivuilla, jättää epämääräisen ja vaikeasti lähestyttävän mielikuvan. Ihmiset ostavat ihmiseltä, eivät yritykseltä.
• Mitä teillä tapahtuu? Etusivultanne tulee löytyä myös todiste siitä että olette aktiivinen ja ”hengissä”: tuoreita uutisia, tiedotteita ja bloggauksia esimerkiksi. Päivämäärät paljastavat todellisuuden. Jos verkkosivuiltanne löytyy uutisia, joista tuorein kolme kuukautta vanha, ette anna itsestänne kovin aktiivista ja vireää kuvaa.

Hyvä verkkoteksti

• korostaa asian hyötyjä lukijalle
• kertoo tärkeimmän asian otsikossa ja ensimmäisessä kappaleessa. Ensimmäinen lause/virke mahtuu 1–1,5 riville
• on palasteltu 3–5 rivin kappaleiksi
• on kuin hyvä kuva: sisältää väliotsikkoja, luetelmia, sitaatteja, kuvia, taulukoita, infografiikkaa
• on nasevaa ja ymmärrettävää: koostuu pääasiassa päälauseista ja kahden lauseen virkkeistä. Sanasto on valittu asiakaskunnan mukaan, ja lyhenteet ja oudot termit selitetty
• on hakukoneoptimoitua (kerromme hakukoneoptimoinnista lisää myöhemmin)

Kuvat verkkosivuilla

Verkkosivujen visuaalinen ilme (taitto, kuvat, grafiikka) ideoidaan ja suunnitellaan osana verkkosivuprojektia. Ydinasia on aitous: asiakkaat ovat uteliaita näkemään, millaisia ihmisiä tilitoimistossanne on töissä, mitä he tekevät ja miltä toimistollanne näyttää. Toisin sanoen, älkää käyttäkö kuvapankkikuvia. Kannattaa palkata valokuvaaja ottamaan muitakin kuvia kuin kasvokuvat henkilökunnan esittelysivulle. Muutamien satojen eurojen lasku on hyödyn arvoinen.

Vinkki referenssejä varten:
Asiakaslausuntoja saa, kun vain pyytää niitä asiakkailta. Yleensä asiakkaat ovat pelkästään otettuja, kun heidän mielipiteitään kysytään.

Vinkki some-syötteitä varten:
Jos olette henkilöinä tai yrityksenä mukana sosiaalisessa mediassa ja julkaisette siellä ammatillisia näkemyksiä ja kannanottoja, kannattaa nämä sosiaalisen median syötteet tuoda automaattisesti näkyviin yrityksenne verkkosivuille. Tähän löytyy useita valmiita verkkosivuliitännäisiä eli plug in -sovelluksia.

Reagointinopeus = palvelualttius!

Kuvitelkaa, että verkkopalvelussanne navigoiva asiakas ottaa teihin yhteyttä torstai-iltana kello 18. Kuinka nopeasti hänelle pitää vastata? Perussääntö on, että 24 tunnin sisällä.

Jos haluatte antaa itsestänne palvelevan ja aktiivisen mielikuvan, vastatkaa asiakkaalle niin nopeasti kuin mahdollista, mielellään jo samana iltana. Ja jos ette silloin ehdi vastaamaan itse asiaan, lähettäkää asiakkaalle lyhyt viesti, jossa kiitätte yhteydenotosta ja kerrotte, milloin viimeistään lupaatte vastata kysyttyyn asiaan. Viime kädessä yhteydenottoihin vastaaminen on puhdas vastuu- ja organisointikysymys; kaikilla on sähköposti kännykässä.


Oliko
tekstistä
hyötyä?
0
0
Jaa
teksti: