Digimarkkinointi pähkinänkuoressa

Blogisarjassamme ”Tilitoimiston markkinointi” käsittelemme kokonaisvaltaisesti tilitoimistolle tarpeellisia markkinointitoimenpiteitä sekä annamme konkreettisia vinkkejä sen toteutukseen.

Kun teette digimarkkinointia, markkinoitte ja myytte tilitoimistonne palveluita nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille verkon avulla.

Mitä on digimarkkinointi?

Kun teette digimarkkinointia, markkinoitte ja myytte tilitoimistonne palveluita nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille verkon avulla. Digimarkkinointiin kuuluu myös jatkuva vuorovaikutus asiakkaiden kanssa eli asiakassuhdemarkkinointi. Aktiivinen ja palveleva ote on tätä päivää ja keino erottua monista kilpailijoista.

Mitä on digimarkkinoinnin strategia?

Digimarkkinoinnin strategia on suunnitelma, joka määrittelee tilitoimistonne tavoitteet ja toiminnan verkossa. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi asiakkaiden parempi palvelu verkossa, lisämyynti nykyisille asiakkaille tai verkon kautta tulevien tarjouspyyntöjen lukumäärän kasvattaminen. Strategiapaperi voi olla vaikka yhden sivun mittainen.

Strategia kertoo

  • Mitä tavoittelette digimarkkinoinnilla?
  • Mitä asioita teette ja missä järjestyksessä vuoden aikana?
  • Miten mittaatte onnistumistanne?
  • Millä rahalla teette?
  • Kuka johtaa toteutusta ja seurantaa?
  • Ketkä vastaavat mistäkin asioista?

Kuka johtaa?

Digimarkkinointi ei ole kampanjointia, vaan jatkuvaa viestimistä. Nimetkää vastuuhenkilö, joka johtaa ja tekee digimarkkinointia. Hänellä saa mieluusti olla työpari tai tiimi.

Digimarkkinoinnin iso kuva

Yrityksillä on vaikeuksia hahmottaa digitaalisen markkinoinnin kokonaisuus ja lukemattomat eri mahdollisuudet.  Toisaalta jotkut mieltävät digimarkkinoinnin vain banneri-mainonnaksi tai sähköpostisuoriksi.

Jo vakiintunut tapa on jakaa digitaalisen markkinoinnin kei-not kolmeen eri osa-alueeseen jotka ovat oma, ansaittu ja ostettu media.

Oma media

”Miljoona muiden medioissa ei tunnu missään, miljoona omassa mediassa muuttaa kaiken.”

-Ville Tolvanen, yritysmuotoilija

Digitaalisen markkinoinnin kivijalka ja perusta on oma media. Sillä tarkoitetaan yrityksen omistamia tai hallinnoimia digitaalisia kanavia ja sisältöjä. Näitä ovat muun muassa yrityksen verkkosivut, blogit, sähköpostiviestintä, julkaisut, tiedotteet, omat sosiaalisen median kanavat, kuten Slideshare-, Facebook- ja LinkedIn-sivut.

Digitaalisessa maailmassa panostus omaan mediaan vastaa kestävää ja kilpailuetua tuottavaa investointia.

Esimerkiksi tilitoimistonne verkkosivuille luotu sisältö tai Slideshareen ladatut esitykset eivät katoa julkaisun jälkeen minnekään, vaan ne pyydystävät sivukävijöitä Googlen hakutuloksiin kuukaudesta toiseen. Ja kun yritys järjestelmällisesti tekee laadukasta sähköpostiviestintää sekä kerää ja kasvattaa vastaanottajalistaa, on tämä kanava todellinen kilpailuetu asiakaspalvelussa, viestinnässä ja markkinoinnissa.

Ansaittu media

”Mainonnan keinoista ihmiset luottavat eniten tuttujen ja kollegoiden antamiin suosituksiin, siis 84-prosenttisesti. ”

-Global Trust Advertising and Brand Messages 2013, Nielsen

Ansaitulla medialla tarkoitetaan kolmannen osapuolen arviota jostakin palvelusta tai yrityksestä. Eikö tuntuisikin hyvältä, jos joku tilitoimistonne asiakkaista innostuisi kehumaan teitä yrityksenne Facebook-sivulla tai suosittelisi teitä kirjanpitäjänä jossakin keskusteluryhmässä?

Ansaitun median teho perustuu siihen, että ihmiset ovat taipuvaisia uskomaan kaltaisikseen kokemiensa ihmisten ja alallaan auktoriteettiaseman saavuttaneiden asiantuntijoiden viestejä.

Ostettu media

Ostettua mediaa tarvitaan erityisesti uusien asiakkaiden hankkimisessa – he eivät välttämättä ole omien medioidesi vaikutuspiirissä. Ostettuun mediaan kuuluvat muun muassa hakusana-, banneri- ja Facebook-mainonta sekä ostetut blogipaikat eli vierasbloggaaminen esimerkiksi talouden verkkolehdessä.

 


Oliko
tekstistä
hyötyä?
0
0
Jaa
teksti: