Miksi kirjanpito ei enää riitä?

3.6.2016

Digitalisaatio ja IoT, eli esineiden internet tulevat.

Sitä voi yrittää jarruttaa, mutta ei estää. Eikä jarruttamisestakaan mitään hyödy, päinvastoin. Reaaliaikaisuus haastaa myös taloushallinnon perinteiset prosessit. Jos koneet keskustelevat keskenään ns. online ja laskutustiedot siirtyvät automaattisesti koneiden välillä, niin lienee luonnollista, että taloushallinnon perinteisten prosessien tulee toimia yhtä nopeasti. Näin ollen asiakas haluaa online tiedon myös mm. reskontrastaan, maksuvalmiudestaan, yrityksen tuloksesta ja perinnän tilanteesta.

Nykypäivän taloushallinnolta odotetaan siis paljon muutakin kuin pelkkää kirjapitoa. Perinteisten debit- ja credit-kirjausten hallinta ei enää riitä.

Taloushallinnolta vaaditaan aina vain enemmän nopeutta, reaaliaikaisuutta, kustannustehokkuutta ja joustavuutta. Taloushallinto ei ole enää pelkkää tietojen tallennusta, vaan se on niiden ymmärtämistä, tulkintaa ja tiedon jalostamista. Samalla yhteistyö muuttuu kuluerästä kumppanuudeksi.

Hyvä taloushallinto tuottaa informaatiota aikataulujen mukaan ja on laadullisesti hyvää. Siinä pitää olla proaktiivinen ja eteenpäinkatsova ote. Taloushallinnon pitäisi pystyä tukemaan organisaation tietotarpeita sellaisella tietorakenteella, että tarvittava tieto saadaan ulos.

Yrityksen hallituksen ja toimitusjohtajan tulisi nähdä taloushallinto lisäarvona. Se voi olla huomattava toiminnan kehittämisen resurssi.

Miltä näyttää taloushallinnon tulevaisuus?

Toimintamallit ovat muuttuneet globaaleiksi ja sähköisiksi, ja se asettaa omalta osaltaan haasteita taloushallintoon. Lisäksi viranomaisvalvontaa on lisätty ja raportointi on sen myötä muuttunut. Toisaalta sähköisyys ratkaisee monia taloushallinnon pulmia. Se on nopeampaa, tarkempaa ja tiedot ovat saatavilla milloin sekä missä tahansa. Lisäksi sähköisyys tuo prosessiin tehoa ja varmuutta sekä lisää raportoinnin laatua.

Automaatio ja sähköisyys lisääntyy, järjestelmät keskustelevat enemmän keskenään ja päästään pois manuaalityöstä enenevässä määrin. Mukaan tulee analyyttisyys, raportointiratkaisut ja uudet tavat tehdä taloushallintoa.

Voimme siis odottaa, että tulevaisuuden taloushallinto hoituu automaattisesti ilman välikäsiä. Hallinnollinen työskentely vähenee ja voidaan keskittyä yrityksen kannalta oleellisempaan työhön.

Kirjapitäjien ei kuitenkaan kannata huolestua, sillä heidän työnsä ei suinkaan kokonaan lopu, vaan se muuttuu.

Ennen tehtiin debitä ja creditiä, mutta nykyään pitää miettiä, miten asiakkaille viedään sellainen laskentamalli, jonka avulla he ymmärtisivät itseään paremmin. Työ muuttuu enemmän konsultoivaan suuntaan.

Lauri Luoma
CFO
Tikon Oy

Oliko
tekstistä
hyötyä?
0
0
Jaa
teksti: