Miten strategia ohjaa tekemistänne?

Millainen on tilitoimistonne strategia? Mitä siinä on määritelty? Millä tavalla se ohjaa päivittäistä toimintaanne, näkyy arjessanne?

Strategia on yrityksen, yhtä lailla siis myös tilitoimiston, suunnitelma, jonka tulisi kertoa, kuinka yritys luo lisäarvoa asiakkaalleen ja saavuttaa visionsa.

Visiota voisi kuvata taas yrityksen tulevaisuuden tavoitteeksi. Se kertoo, mihin yritys pyrkii tai millainen se haluaa olla tulevaisuudessa. Visio on merkittävät osa strategiaprosessia, koska se ohjaa kehitystä ja tekemistä, antaa niille suuntaviivat. Visio on jotain, mitä tavoitellaan, vaikkei sitä todellisuudessa koskaan saavutettaisikaan.

Ainutlaatuinen kilpailuetu

Toimiva strategia kannattaa rakentaa yrityksen ainutlaatuisen kilpailuedun pohjalle, jossa painopiste voi olla esimerkiksi osaamis- tai resurssinäkökulmassa tai arvoissa. Missä te olette erityisen hyviä, millä te erotettu kilpailijoistanne? Miksi asiakkaanne valitsi juuri teidät talousasioidensa kumppaniksi?

Strategia on koko tilitoimiston yhteinen asia. Salainen strategia on siis yhtä tarpeellinen kuin ei strategiaa lainkaan. Strategian tavoitteena on sitouttaa ja motivoida työntekijät. Pelkkä asioiden tai strategian sisällön kuvailu henkilöstölle on kuitenkin vähän kuin puoli matkaan jäämistä. Sen sijaan vahvoilla on se yritys ja sellainen yritysjohto, joka onnistuu sitouttamaan ja innostamaan henkilöstönsä yrityksen asialle.

Monta näkökulmaa

Strategiaa voi lähestyä esimerkiksi neljän näkökulman avulla:

–          sisäinen toiminta

–          talous

–          asiakkaat

–          henkilöstö ja osaaminen.

Kuinka visio ja strategia näkyvät sisäisesti jokapäiväisessä työssänne? Miten menestytte taloudellisilla mittareilla katsottuna? Miten asiakkaat hyötyvät strategiastanne, mitä ainutlaatuista ja merkityksellistä he teiltä saavat omalle liiketoiminnalleen? Kuinka työntekijänne ja käytössänne olevat teknologiat tukevat strategiaa? Kulkevatko ne käsikädessä vai onko ristiriita ilmeinen?

Tiekartasta strateginen kumppani

Tikonilla tavoitteena on olla tilitoimistoille nimenomaan strateginen kumppani, joka auttaa tilitoimistoyrittäjää kehittämään liiketoimintaa, parantamaan kannattavuutta ja tarjoamaan asiakkailleen vieläkin parempaa palvelua. Vaikka ohjelmistotalon vahvuus on teknologinen osaaminen, ovat myös asiakkaan, sisäisen toiminnan ja talouden näkökulmat esillä.

Tiekartta on Tikonin tilitoimistoasiakkaille suunnattu yhteistyömalli, jossa kartoitetaan tilitoimiston odotuksia, tulevaisuutta, nykytilaa ja tehokkuutta. Tavoitteena on löytää tiekartta, joka ohjaa kohti tavoitteita.

Kehittämiskohteina yhteistyössämme voivat olla muun muassa Tikonin käytön tehokkuus, sähköiset palvelut, substanssiosaaminen ja tilitoimiston omat prosessit.  Kehitystyötä kannattaa tehdä, jotta kallista käsityötä tarvittaisiin vähemmän.

Jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella, niin kerromme mielellämme lisää!

Oliko
tekstistä
hyötyä?
0
0
Jaa
teksti: