TIKON MUKANA KANSALLISISSA KEHITYSHANKKEISSA

TIEKEn Verkkolaskufoorumi

TIEKEn Verkkolaskufoorumi on verkkolaskutuksen piirissä toimivien pankkien, verkkolaskuoperaattoreiden, ohjelmistotalojen ja verkkolaskun käyttäjäorganisaatioiden yhteenliittymä. Tikon Oy on foorumin jäsen.

TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. Se on riippumaton verkostojen rakentaja, jonka jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa eri toimijoita. Yhteinen nimittäjä kaikilla on kehittää tietoyhteiskuntaa Suomen kansalaisten ja elinkeinoelämän parhaaksi. TIEKE toimii myös kansainvälisesti.

Lisätietoja: http://www.tieke.fi/display/vlf/Verkkolaskufoorumi

laptop_kahvit_p

XBRL Suomi -konsortio

XBRL Suomi –konsortion pääasiallisena tavoitteena on tuoda Suomeen  XBRL (eXtensible Business Reporting Language) raportointikieli yritysten taloudellisten tietojen esittämiseksi ja ajaa aktiivisesti sen käyttöönottoa eri raportointitarpeisiin esimerkiksi tilinpäätöstietojen ja veroilmoitusten raportoinnissa. Tikon on ollut mukana perustamassa konsortiota ja jatkaa konsortion ohjausryhmän jäsenenä.

Lisätietoja: http://www.tieke.fi/display/XBRL/XBRL+Suomi

 

TARU – Taloushallinnon runkoverkko -hanke

taru_logo2

Taloushallinnon runkoverkko-projekti (TARU) on vuoden 2014 tammikuussa alkanut, osittain Tekes-rahoitteinen kaksivuotinen verkostoinnovaatiohanke, jonka keskiössä ovat taloushallintopalveluiden ja viranomaisraportoinnin sähköistäminen ja automatisointi.

TARU on edistänyt tieto- ja viestintäteknologioiden hyödyntämistä tuottavuutta parantavalla tavalla ja on linjassa ICT2015-tavoitteiden kanssa sekä edistää tulevan palveluväylän hyödyntämistä. Tekesin rahoitus lisää verkottumista, tulosten julkisuutta sekä tukee yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen omistaja on neljän yrityksen konsortio: Tikon Oy, Administer Oy, Kunnan Taitoa Oy ja Tieto Finland Oy. Näistä Administer ja Kunnan Taitoa tuovat projektiin taloushallintopalveluosaamisen, Tikon taloushallinto-ohjelmisto-osaamisen ja Tieto alusta- ja integraatio-osaamisen. TARU on ainutlaatuinen verkostohanke, joka yhdistää tilitoimiston, ohjelmistotalon ja integraatio-operaattorin osaamisen yhteistyössä akateemisten oppilaitosten, julkishallinnon ja merkittävien sidosryhmien, kuten Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, palveluväylä-hankkeen, Taloushallintoliiton ja Teknologiateollisuus ry:n kanssa.

Tavoitteena on lisätä taloushallinnon ja -raportoinnin tehokkuutta, kehittää uusia lisäarvopalveluita ja parantaa yleensäkin taloustiedolla johtamista yritys- ja kuntapuolella sekä pyrkiä harmonisoimaan pirstaloituneita markkinoita. Lisätietoa hankkeesta löydät TARU:n kotisivuilta www.taloushallinnonrunkoverkko.fi.

Lisätietoa: Johnny Branders, johnny.branders@tikon.fi

 

Real Time Economy (RTE) ohjelma

Real Time Economy (RTE) –ohjelman tarkoituksena on kehittää  sähköistä tiedonkulkua organisaatioiden välillä. Yrityksille, julkiselle sektorille ja kansalaisille tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tilaukset, tilausvahvistukset, laskut, ja maksut liikkuvat järjestelmästä toiseen ilman viiveitä. Tämä mahdollistaa siirtymisen sähköiseen arkistointiin, sähköiseen kirjanpitoon ja automatisoituun taloushallintoon. Hyödyt koko yhteiskunnalle ovat valtavat – sekä tuottavuuden että ympäristön näkökulmista. RTE-kehitysohjelma on ollut mm.Tiedon, Tikonin ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun yhteinen kehityshanke.

Viimeisin SME50-kehitysprojekti tehtiin yhteistyössä Aalto-yliopiston, Tiedon ja Asiakastiedon kanssa. Real-Time Economy -osaamiskeskus jatkaa toimintaansa Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Tikon jatkaa osaamiskeskuksen johtoryhmän jäsenenä.

Man using laptop

Lisätietoja: http://information.aalto.fi/fi/research/rte