TILITOIMISTOILLE

Yhdistämällä NetTikon -ohjelmiston Tikon-järjestelmään, saa tilitoimisto käyttöönsä markkinoiden tehokkaimman sähköisen taloushallinnon palvelualustan. NetTikonin avulla tilitoimisto liittyy mukaan digitaalisen taloushallinnon edelläkävijöihin. Tämä mahdollistaa paremman palvelutarjonnan asiakkaille sekä oman työn tehokkaamman ja helpomman toteuttamisen. Arvokkaat resurssit vapautuvat, kun rutiinit hoituvat nopeammin ja automaation taso kasvaa.

Young group of people discussing business plans

Tilitoimiston hyödyt NetTikonista

NetTikon-ohjelmiston käytön myötä kustannukset alenevat ja palveluntarjonnan taso paranee. Lisäksi on muutamia syitä NetTikonin tarjoamiseen asiakkaille:

 • Asiakkaat yhdistyvät osaksi taloushallinnon prosesseja ja tilitoimiston palveluja
 • NetTikon vähentää päällekkäisiä töitä, lisää tuottavuutta ja tiedon laatua sekä virheettömyyttä
 • NetTikon lisää asiakasuskollisuutta ja tehostaa asiakaspalvelua
 • NetTikon parantaa palvelun laatua
 • NetTikon jakaa sovitusti tehtäviä tilitoimiston ja asiakkaan välillä
 • NetTikon helpottaa uusasiakashankintaa.

Miksi NetTikon-tilitoimistoksi?

Jotta tilitoimisto voi tarjota asiakkailleen laadukasta palvelua, olemme kehittäneet sertiofiointijärjestelmän. NetTikonin käyttöönottovaiheessa tilitoimiston kanssa tehdään kumppanuussopimus, jolla halutaan varmistaa molemminpuolinen sitoutuminen osaamisen kehittämiseen ja palveluntarjontaan.

Sertifioituminen NetTikon-tilitoimistoksi kannattaa. Sen lisäksi, että tilitoimisto voi tarjota omalle asiakaskunnalleen parhaat työvälineet, kumppanit nauttivat useista eduista. Kumppanuuteen sisältyy mm. veloituksettomat koulutukset, joilla varmistetaan korkealaatuinen ja ajantasainen osaaminen sekä myynti- ja markkinointituki, jossa tilitoimiston on mahdollista saada Tikonin laaja asiantuntemus myynnistä ja markkinoinnista käyttöönsä. Haluamme varmistua siitä, että tilitoimisto saa mahdollisimman hyvän osaamisen käyttöön oikeassa paikassa ja oikeilla keinoilla. Markkinointituki ei lopu suunnitelman tekemiseen, vaan tilitoimisto saa yksilöllistä apua suunnitelman toteutuksessa ja seurannassa, sekä laajan markkinointimateriaalin käyttöön.

NetTikon-kumppanuuden sisältö tiiviisti:laptop_ulkona

 • NetTikonin jälleenmyyntioikeus
 • Yksilöllinen markkinointisuunnitelma
 • Veloituksettomat koulutukset ohjelman käyttöön
 • NetTikonin myynti- ja markkinointituki
  • Opastus erityisesti tilitoimistojen digimarkkinointiin
 • Materiaalit käytettävissä tilitoimiston omiin tilaisuuksiin
  ja markkinointiin

Kriteerit sertifioitumiselle

Pystyäksemme auttamaan NetTikon-kumppaneitamme parhaalla mahdollisella tavalla, on kumppaneiden täytettävä muutamia kriteerejä. Näin saamme yhteistyöllemme kantavan pohjan, joka palvelee kaikkien etuja.

Kriteerit kumppanuudelle ovat:

 • Halu ja valmius tarjota uusia palveluja asiakkailleen.
 • Tilitoimistolla on tarvittavat Tikon moduulit käytössä.
 • NetTikon-koulutuksen suorittaminen ja sitoutuminen tietotaidon ylläpitämiseen.
 • Tilitoimistolla resurssit omien asiakkaiden tukemiseen.
 • Sertifioidun NetTikon-tilitoimiston yhteistyösopimuksen tekeminen.

Ota yhteys Tikon myyntiin ja kysy lisää!