TIKON OY

Tikon Oy palvelee 80 000 suomalaista yritystä

Hyvä taloushallinto tuottaa informaatiota aikataulujen mukaan ja on laadullisesti hyvää. Monipuolinen, tarkka ja ajantasainen talousraportointi auttaa nykytilanteen havainnoinnin lisäksi ennustamaan myös tulevaisuuden kassavirtaa ja tapahtumia. Taloushallinto kun ei ole enää pelkkää tietojen tallennusta, vaan myös niiden ymmärtämistä, tulkintaa ja tiedon jalostamista.

Siksi 800 tilitoimistoa ja 400 suomalaista keskisuurta organisaatiota käyttää Tikon®-järjestelmää päivittäin taloushalllinnon ratkaisunaan Tikon Ohjelmistot on Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta, siksi Suomen johtavat tiltoimistot palvelevat sen avulla lähes 80 000 asiakasyritystään.. Se mahdollistaa tehokkaan talous- ja palkkahallinnon hoitamisen tehokkaasti ja moderneja sähköisiä välineitä sekä sähköistettyjä prosesseja monipuolisesti hyödyntäen.

Tikonin toiminta-ajatuksena on aina ollut vaativille ammattilaisille tarkoitettujen tietojärjestelmien kehittäminen. Siinä olemme onnistuneet. Tikon Oy on Suomen johtava taloushallinnon ratkaisujen toimittaja, jolla on jo yli 35 vuoden kokemus suomalaisten taloushallinnon ammattilaisten tarpeista.

Tikon Oy on aktiivinen toimija myös kansallisissa kehityshankkeissa, joiden keskiössä ovat talous- ja palkkahallintopalveluiden ja viranomaisraportoinnin sähköistäminen ja automatisointi. Näin Tikonin käyttäjillä on AINA käytettävissään ajantasaiset työvälineet joilla voi tehdä tuloksellista taloushallintoa.

Mekään emme väitä osaavamme ennustaa tulevaisuutta, mutta huolehdimme siitä, että näemme edessä olevat muutokset ajoissa.

Menestyja_Merkki_2016_200px_RGB_fin

Accountor_Software_logo_original_RGB