KIRJANPITO ON TIKONIN YTIMESSÄ

Tikon kirjanpito on järjestelmän sydän ja tiedonkeruuväline, jonka ympärille Tikon-palvelualusta rakentuu.

Tikon Kirjanpidon ydinprosesseja ovat tositteiden käsittely, arvonlisäverolaskenta, sisäinen laskenta, tilinpäätökset, tulos- ja taseraportit sekä viranomaisraportointi. Tehokkaan moniyrityskäsittelyn, massanoutojen, siirtojen automatisoinnin, automaattikirjausten sekä rutiinitoimintojen ja tulostusketjujen avulla useidenkin yritysten kirjanpidot tilinpäätöksineen voi tuottaa nopeasti, tehokkaasti ja ajantasaisesti. Valmiit mallitilikartat, -säännöt ja -raportit mahdollistavat nopean käyttöönoton.

Group of colleagues meeting around a table in an office

Tikon täyttää kaikki pienen ja keskisuuren organisaation kirjanpidon ja palkanlaskennan keskeiset vaatimukset – ja paljon enemmän. Kaiken kaikkiaan Tikon tekee toimitusjohtajan, talouspäällikön ja kirjanpitäjän elämän helpommaksi. Se on järeä, mutta ei kankea.

Tikonin avulla tilitoimisto voi joustavasti ja vaivattomasti palvella kaikkia asiakasorganisaation toimintoja ja tuottaa tarvittavaa tietoa viivytyksettä. Tiedot eri sovellusten välillä siirtyvät sähköisesti, virheettömästi ja vaivatta, koska Tikon Ohjelmistot muodostaa integroidun kokonaisuuden, jonka kaikki osa-alueet keskustelevat keskenään. Tämä vähentää merkittävästi tarvittavan käsityön määrää ja inhimillisten virheiden mahdollisuutta. Kaikki Tikon-tietokantaan siirretyt tapahtumat säilyvät käyttäjän haluaman ajan. Näin tapahtumatasoisten raporttien tulostaminen vertailutietoineen myös aiemmilta tilikausilta on mahdollista.

 

kirjanpitokaavio

 

Tikon kirjanpidon herkkuja:

 • Valmiit mallitilikartat ja–raportit myös ruotsiksi ja englanniksi
 • Raporttikehitin, jolla voi rakentaa, muokata ja ylläpitää kirjanpidon tuloslaskelma- ja taseraportteja
 • Sisäinen laskenta, jossa on mahdollista käyttää 1-8 eri seurantatasoa ja 1-3 määräseurantaa
 • Laskureskontra, jolla voi seurata esimerkiksi siirtovelkoja, ja siirtosaamisia, lainoja, sijoituksia, jäsenmaksuja tai selvittelytilin tilannetta
 • Ajantasaiset tase-erittely -raportit
 • Reskontra, jolla voi seurata sekä ostovelkoja että myyntisaamisia
 • Kohdelaskenta, jonka avulla voidaan tulostaa raportteja eri laskentakohdetasoista tai määrätiedoista
 • Tasekirja, jolla voi tulostaa valmiin tasekirjan eri yhtiömuodoille
 • Tiliotetositteena, jonka avulla pankinkonekielisen tiliotteen voi purkaa ja tiliöidä automaattisesti suoraan pääkirjanpitoon
 • Budjetointi, jonka avulla budjettiluvut voi syöttää tai noutaa kirjanpitoon
 • Käyttöomaisuuskirjanpito, jolla voi seurata käyttöomaisuustileille kirjattuja hyödykeostoja ja-myyntejä, sumu- ja evl- poistoja sekä poistoeroja
 • Konserniyhdistely, jolla voi suorittaa konserniin kuuluvien yritysten kirjanpitoaineistojen ja budjettien yhdistelyn joko tapahtumittain tai saldoittain

Lue lisää Tikon-järjestelmästä: Tikon Kirjanpito