TIKONIN ARKISTOINTIOMINAISUUDET

Arkistot järjestykseen Tikonin avulla

Tikon Ohjelmistojen arkistointiominaisuudet ovat erittäin monipuoliset ja laajat, ja arkistoitujen tietojen hyödyntäminen ja jakelu tiedon loppukäyttäjille, asiakasyritysten päättäjille, on hyvin vaivatonta NetTikon RAPORTTI mobiili -sovelluksen avulla.

Tikon Arkisto on ratkaisu Tikon kirjanpidon, reskontrien, laskutuksen ja palkanlaskennan tuottamien lakisääteisen arkistointivelvollisuuden piiriin kuuluvien aineistojen sähköiseen arkistointiin  sekä kaiken muun tallennettavan dokumentaation ja raporttien säilyttämiseen.

Arkistoitavat tiedot voivat olla taloushallinnon raportteja, tositteita, tositteiden, ostolaskujen ja palkka-aineistojen hyväksymismerkintöjä, tase­kirjoja (pdf-muodossa), eTilinpäätöksen verolomakkeita, palkanlaskennan raportteja ja muita, ulkopuolisia tiedostoja. (Esimerkiksi tuloslaskelma ja tase, pää- ja ­päiväkirja, alv-raportit, reskontralistat, tiliotteet, myynti- ja ostolaskut liitteineen, palkkaerittelyt, palkkakortit, kuukausiyhteenvedot jne.)

Kirjanpidon viralliselta arkistoaineistolta voi porautua tuloslaskelmalta tai taseelta, pää- ja päiväkirjan kautta tositteelle tai tiliotteelle asti ja avata se tarkasteltavaksi mihin tahansa Internet selaimeen.

Tikon-arkistointi täyttää kirjanpitolain ja KILA:n menetelmäohjeen vaatimukset. ­

Tikon Arkisto vähentää merkittävästi tiedon tulostustarvetta ja paperimuotoisen aineiston säilytystarvetta. Kun laskut alkavat yhä useammin olla sähköisiä verkkolaskuja, sähköisen arkistoinnin hyödyt ovat yhä selvempiä. Se helpottaa lakisääteisen arkistointivelvoitteen toteuttamista ja tiedonjakelua sekä nopeuttaa arkistoitujen tietojen ja dokumenttien hakemista.


Tikon Arkisto ei edellytä laajamittaisia ohjelmistoinvestointeja. Arkiston lukijan työvälineeksi riittää ­Internet-selain ja tilitoimiston asiakkaat voivat katsella kaikkea Arkistoon tallennettua aineistoa vaivatta NetTikon RAPORTTI mobiili -sovelluksen avulla missä tahansa ja milloin tahansa. Tiedon saatavuus ja jakelu on siten hyvin helppoa, nopeata ja edullista. Ja asiakkaille voidaan tarjota ensiluokkaista palvelua, aina.

Tikon Arkisto

NetTikon RAPORTTI