VAATIVILLE AMMATTILAISILLE TEHTY

Tikonin salaisuus piilee sen tehossa. Sen avulla taloushallinnon ammattilaiset voivat tehdä työnsä nopeasti ja tuottavasti. Manuaaliset, aikaa kuluttavat ja virheitä tuottavat työvaiheet voidaan Tikonia käytettäessä minimoida.

Tikon Ohjelmistot tarjoaa erittäin modernit, helppokäyttöiset ja ajasta ja paikasta riippumattomat välineet myös organisaation esimiehille, johdolle ja henkilöstölle.

Tikon-kokonaisuuden keskeisiä tehokkuutta lisääviä ominaisuuksia ovat moniyritys- ja monikausikäsittelyt, monipuoliset massatoiminnot, ketjutuksella ajettavat, myös ajastettavissa olevat työjonot sekä muut ajastukset ja automatisoinnit, jotka vähentävät huomattavasti käsityötä. Digitaaliset ”loppukäyttäjien”, johdon, esimiesten ja henkilökunnan käyttöön tarkoitetut NetTikon-työkalut helpottavat ja nopeuttavat hallinnollisia tehtäviä sekä vapauttavat ne ajasta ja paikasta.

Tikonin teho syntyy paitsi mietityistä kokonaisuuksista, myös ratkaisuista, joilla voidaan merkittävästi vähentää manuaalista työtä eri vaiheissa, systemaattisesti ja suunnitellusti. Tikonissa on myös varauduttu muutoksiin. Muun muassa tili- ja laskentakohteiden muutokset sujuvat hyvin vaivattomasti.

Tikon muodostaa kokonaisuuden, joka täyttää kaikki pienen ja keskisuuren organisaation kirjanpidon ja palkanlaskennan keskeiset vaatimukset – ja paljon enemmän. Kaiken kaikkiaan Tikon tekee toimitusjohtajan, talouspäällikön ja kirjanpitäjän elämän helpommaksi, koska Tikon on vaativan ammattilaisen työväline. Se on järeä, mutta ei kankea.

Käyttäjät ovat erilaisia – ja tarvitsevat siksi erilaisia välineitä voidakseen toimia tehokkaasti

Taloushallinnon ammattilainen edellyttää käyttämältään järjestelmältä eri asioita kuin vaikkapa yrityksen toimitusjohtaja. Hän tarvitsee välineistön, joka palvelee kaikissa tilanteissa luotettavasti ja joustavasti ja osaa ”kaiken”. Johto sen sijaan haluaa saada tarvitsemansa tiedon nopeasti ja vaivattomasti juuri silloin, kun tietoa tarvitaan. Esimiehet tarvitsevat joustavat ja helppokäyttöiset työkalut omien hallinnollisten rutiiniensa hoitamiseen. Talousjohtaja puolestaan haluaa työvälineet, joilla analysoida tunnuslukuja mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti.

Tikon tarjoaa kaiken tämän.

Tikonin ydinjärjestelmä on erittäin osaava ja monipuolinen talous- ja palkkahallinnon ammattilaisen työkalusto. Helppokäyttöisen NetTikon -välineistön avulla puolestaan organisaation muut käyttäjät voivat hakea tietoa ja raportteja sekä hoitaa hallinnollisia tehtäviään missä tahansa ja milloin tahansa, kunhan vain tarjolla on yhteys internetiin. Siis vaikka golfkentältä, mökkilaiturin nokasta, työmaalta tai olohuoneen sohvalta.

Tikon-ohjelmistoa laajentava NetTikon tuo täysin uudenlaisen mahdollisuuden yritykselle tehostaa toimintamallejaan sekä johtamistaan. Kyse ei ole pelkästään paperin korvaamisesta tietokoneella, vaan kokonaan uuden sähköisen ajattelutavan ja johtamisen käyttöönotosta. Yhdistämällä taloushallinnon ammattilaisen käytössä olevan Tikon-järjestelmän johdolle, esimiehille ja henkilöstölle tarkoitettuihin NetTikon-sovelluksiin voi yritys tehdä talouden seurannasta sekä johtamisesta helpompaa, nopeampaa ja ajantasaisempaa. Kaikki, mikä on ennen hoidettu paperisena, kuten kuitit, laskut ja tositteet, voidaan syöttää järjestelmään suoraan ilman välikäsiä. Samalla yhteistyö tilitoimiston kanssa muuttuu kuluerästä kumppanuudeksi.