NETTIKON VAPAUTTAA JOHDON JA ESIMIEHET AJASTA JA PAIKASTA

NetTikon on sovellus, joka tekee yrityksen talouden seuraamisesta ja johtamisesta helppoa ja  tehokasta. Se on tarkoitettu yrityksen esimiesten, johdon ja henkilöstön käyttöön täydentämään tilitoimiston käyttämää Tikon-ohjelmistoa ja tekemään päivittäisestä taloudenhallinnasta vaivatonta.

Hyvä taloushallinto tuottaa informaatiota aikataulujen mukaan ja on laadullisesti hyvää. NetTikonin ja Tikon-tilitoimiston avulla yrityksen johto saa käyttöönsä raportointia suoraan kirjanpidosta ja reskontrasta, mikä varmistaa tiedon ajantasaisuuden ja virheettömyyden. Monipuolinen, tarkka ja ajantasainen talousraportointi auttaakin nykytilanteen havainnoinnin lisäksi ennustamaan myös tulevaisuuden kassavirtaa ja tapahtumia. Taloushallinto kun ei ole enää pelkkää tietojen tallennusta, vaan myös niiden ymmärtämistä, tulkintaa ja tiedon jalostamista. NetTikon-sovellukset mahdollistavatkin tehokkaamman johtamisen, ajantasaisemman tiedon sekä resurssien kohdistaminen sinne, missä yritys niitä oikeasti tarvitsee.

Selainpohjainen NetTikon-ohjelmisto toimii missä ja milloin tahansa – niin tietokoneella kuin mobiilisti. Se tarjoaa kattavat välineet ajantasaiseen talousseurantaan, myyntilaskutukseen, ostolaskujen käsittelyyn ja hyväksyntään, pankkitilien saldoseurantaan ja yksittäismaksuihin, palkka-aineiston hyväksyntään, työaikojen kirjaamiseen sekä tositeaineiston syöttämiseen ja hyväksyntään.

Sovellus on jatkuvassa yhteydessä taloushallinnon ammattilaisen käyttämään Tikon-järjestelmään, josta tiedot löytyvät samanaikaisesti NetTikonin kanssa.  Joustavuutensa ansiosta NetTikon-sovellukset soveltuvat moneen käyttöön ja niillä kattaa niin pienen kuin vähän suuremmankin yrityksen tarpeet.

NetTikon-työkalujen avulla helpotetaan taloushallinnon rutiineja ja tarjotaan johdolle mahdollisuus tietää jatkuvasti yrityksen taloudellinen tilanne. Kun järjestelmä päivittää päättäjille ajantasaista tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta, taloushallinto voi keskittyä omaan ydintehtäväänsä.

NetTikon on luotu modernia, sähköistä ja vaivatonta taloushallintoa varten. Se on nopea, joustava ja edullinen tapa päästä hyödyntämään talousohjauksen tehokkaimpia sähköisiä työvälineitä. Tilitoimiston hoitaessa kirjanpidon tilinpäätöksineen, asiakas voi hoitaa itsenäisesti yrityksen laskutusta ja ostolaskujen käsittelyä.
NetTikon tarjoaakin lukuisia etuja, joiden avulla parannetaan yrityksen prosesseja ja tehostetaan toimintaa.

  • NetTikon tuo sähköiset työvälineet selaimeesi pilvipalveluna.
  • Raportit , laskut ja tositteen löytyvät NetTikonilla vaivatta ja varmasti!
  • NetTikon poistaa viiveitä asiakkaan ja toimiston väliltä tuoden tilitoimiston lähemmäs yrityksen liiketoimintaa
  • NetTikon tehostaa tiedonkulkua, vähentää päällekkäistä työtä sekä alentaa kustannuksia

NetTikon on lisäksi kiinteästi yhteydessä tilitoimiston Tikon –järjestelmään, mikä varmistaa aina ajantasaisen tiedon siirtymisen käyttäjän ja kirjanpitäjän välillä. Tieto liikkuu vaivatta, eikä aikaa tai rahaa tarvitse enää tuhlata postiin tai papereiden etsintään. Tiedot päivittyvät automaattisesti eri järjestelmiin, minkä vuoksi työn ja virheiden määrä vähenee. Lisäksi NetTikonin taustalla on aina taloushallinnon ammattilainen, joten käyttäjä ei ole koskaan taloudenpitonsa kanssa yksin.

2016_tikon_kaaviot_NetTikon