PALKKAHALLINTO

Tikon palkanlaskentajärjestelmä on palkanlaskijan paras kaveri.

Tikon laskee mutkikkaatkin palkat

Tikon Palkanlaskenta on tosiaikainen moniyritysohjelmisto ja osa kiinteästi integroitua Tikon-­ohjelmistoa. Se on ominaisuuksiltaan kattava ja tehokas palkanlaskentaohjelma, jolla voi hoitaa palkkojen laskemisen ja muodostaa SEPA-muotoiset palkanmaksuaineistot sekä viranomaisilmoitukset. Sovellus laskee automaattisesti muun muassa ennakonpidätykset, jäsenmaksut, eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut. Palkanlaskentajärjestelmä kattaa myös palkanlaskennalle asetettavat lakisääteiset vaatimukset sekä muut yleiset laskenta- ja tilastointi­ominaisuudet.

Tikonin palkanlaskentaprosessi on samoin, kuin muutkin Tikonin toiminnot, hyvin tehokkaasti sähköistetty ja sen avulla palkanlaskenta voidaan hoitaa erittäin tehokkaasti, virheitä tuottavat manuaaliset työvaiheet minimoiden.

Prosessi alkaa jo palkkatapahtumien luomisesta.

Asiakasyrityksen työntekijät voivat itse syöttää palkkatapahtumia NetTikon AIKA –moduulin kautta ajasta ja paikasta riippumatta, älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Työntekijöiden esimiehet hyväksyvät tapahtumat jolloin ne siirtyvät sähköisesti Tikon Palkanlaskentaan jatkokäsittelyyn, nopeasti ja vaivattomasti. Palkka-aineistoja voidaan noutaa Tikon Palkanlaskentaan myös muista järjestelmistä. Tikon Palkanlaskenta on kiinteästi yhteydessä Tikon Kirjanpitoon ja Tikon Arkistoon, jonne tiedot siirtyvät automaattisesti. Myös tiedot ulkoisille sidosryhmille, kuten verottaja, työeläkelaitokset, ammattiliitot, työnantajajärjestöt jne. siirtyvät sähköisesti ja vaivattomasti.

palkalaskentakaavio


Vaivattomasti

Palkkalaskelmat voi tulostaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja välittää palkansaajille verkkolaskelmina, iPost-aineistoina, pdf-tiedostoina tai perinteisesti paperille tulostettuina.

Erilaisten vakiopalkkojen lisäksi ohjelmalla voidaan käsitellä myös muun muassa urakkapalkkoja, ulos­ottoja, lomapalkkoja, seurata poissaoloja ja ylitöitä sekä ylläpitää sekä hyödyntää erilaisia palkka- ja piste­tauluja.

Tikon palkanlaskentaohjelman avulla palkanlaskentaan kuluvaa aikaa ja työvaiheita voidaan merkittävästi keventää ja ­minimoida, erityisesti moniyritysympäristössä. Tikon Palkanlaskenta on integroitu tiiviisti yhteen muun Tikon-kokonaisuuden kanssa, mikä entisestään tehostaa kokonaisuuden hallintaa, vähentää virheitä ja nopeuttaa toimintoja.

Tikon Palkanlaskenta

Tikon lähettää palkkalaskelmat nettiin

Verkkopalkkalaskelma on nykyaikainen tapa jakaa palkkalaskelmat palkansaajille. Se poistaa palkkalaskelmien paperitulostus- ja postitustarpeen ja nopeuttaa ja tehostaa palkkalaskelmien jakelua. ­Palkansaajat saavat aiempaa parempaa ja monipuolisempaa palvelua, koska he voivat tarkastella palkkalaskelmiaan Internetin kautta, omasta Verkkopankistaan. Palvelu on organisaatio- ja toimialariippumaton.

Tikon Verkkopalkkalaskelma