TIKON TOIMINNANOHJAUS

Tehokkaan ajankäytön avain

Tilitoimiston kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa tehokkailla prosesseilla, hyvällä tiedonhallinnalla ja tarkalla ajankäytön suunnittelulla.

Tikon Toiminnanohjaus on Tikon -tilitoimiston liiketoiminnan ohjaamiseen tarkoitettu työväline, joka tehostaa muun muassa asiakkuudenhallintaa, laskutusta, töiden resursointia, palveluprosessin dokumentointia ja työaikakirjauksia.

Palveluiden laadunvalvonnan ja yrityksen riskienhallinnan kannalta asiakkaiden toimeksiantojen hoitamiseen liittyvän tiedon taltiointi on ensiarvoisen tärkeää. Näin voidaan jälkikäteenkin todentaa asiakkaan palveluprosessin toteutuminen.

Tikon Toiminnanohjauksen käyttäjät ovat kokeneet saavansa useita konkreettisia hyötyjä esimerkiksi sijaistustilanteiden hoitamisen helpottumisena ja hinnoittelun apuvälineenä. Myös katesyöppöjen tunnistaminen on helpottunut, mikä on parantanut laskutusastetta.

Tikon Toiminnanohjaus on kehitetty ValueFrame Oy:n kanssa, ja ratkaisu pohjautuu jo mm. lähes 200 suomalaisessa tilitoimistossa käytössä olevaan, koeteltuun ValueFrame – ohjelmistoon. Tikon Toiminnanohjaus on sovitettu nimenomaan Tikon-tilitoimistojen tarpeisiin.

Tikon Toiminnanohjaus

www.valueframe.fi