TIKON VAKIO – NOPEA KÄYTTÖÖNOTTO

 

Mitä nopeammin ja vaivattomammin Tikon saadaan tuottavaan työhön, sitä alhaisemmaksi jäävät sen aloitusinvestoinnit.

Siksi olemme vakioineet Tikon käyttöönoton Tikon VAKIOksi. Se on kevyt ja nopea tapa ottaa Tikon-ohjelmisto käyttöön ja tuottamaan palvelua tehokkaasti. Tikon on laaja ja monipuolinen ohjelmistokokonaisuus, joka mahdollistaa hyvin joustavasti erilaiset tavat hyödyntää sen kaikkia mahdollisuuksia ja ominaisuuksia. Kokemuksemme on kuitenkin osoittanut, että valtaosa tarvittavista asetuksista tehdään pääosin samalla tavalla.

Tämän vuoksi olemme luoneet peruskokoonpanon ja käyttöönottomallin, joka perustuu valmisiin malleihin ja valmisiin perusasetuksiin sekä yksityiskohtaisiin ja tarkkaan mietittyihin ohjeisiin siitä, kuinka järjestelmä saadaan mahdollisimman vaivattomasti tuotantokäyttöön. Näin käyttöönottovaihe ja kouluttautuminen järjestelmän käyttöön voidaan tiivistää ja toteuttaa edullisesti ja lyhyessä ajassa, kiinteään hintaan. Käyttöönotto sovelletaan kuitenkin aina asiakaskohtaisesti. Vakiotoimituksesta poikkeavat toimintamallit ja yksityiskohtainen sovittaminen tehdään lisätyönä.

Kuinka Tikon VAKIO –käyttöönotto tapahtuu

 

Tikon VAKIO –käyttöönottomalli rakentuu kolmen asiakaskohtaisen käyttöönottopäivän ympärille. Näitä kolmea, Tikon-konsultin tuella toteutettavaa koulutus- ja käyttöönottojaksoa tuetaan etäopiskeluna tapahtuvalla Opinahjo-koulutusohjelmalla, joka antaa valmiudet Tikonin peruskäyttöön.

Ensimmäisenä käyttöönottopäivänä käyttäjät saavat käyttöönsä valmiin malliympäristön, jossa on esiasennettuna kaikki keskeiset perusasetukset. Tässä yhteydessä tehdään yhdessä myös muut tarvittavat asetukset ja avataan malliyritys, jonka avulla järjestelmän käyttöä voi harjoitella ja tehdä myös tarvittavia yrityskohtaisia asetuksia tuotantokäyttöä varten. Samoin tehdään käyttöönottosuunnitelma (sis. koulutussuunnitelman), asetetaan käyttäjille Opinahjon tunnukset ja tehdään muisto/tehtäväluettelo käyttöönoton seuraavista vaiheista.
Ensimmäisen käyttöönottopäivän jälkeen käyttäjillä on perusvalmiudet käyttää Tikonia toimivassa ympäristössä ja syventää osaamistaan Opinahjo-koulutuksin.

Ennen seuraavaa vaihetta käyttäjät opiskelevat Opinahjon etäkoulutuksena (videokoulutus, johon voi osallistua missä ja milloin tahansa internetin välityksellä) tehdyn koulutussuunnitelman mukaisesti. Ensimmäinen käyttöönottopäivä järjestetään aina asiakkaan luona.

Toinen käyttöönottopäivä järjestetään, kun Opinahjon koulutustallenteet on käyty läpi ja tuotantoon tuleva yritys on perustettu Tikon ohjelmistoon. Tyypillisesti tähän kouluttautumisjaksoon kuluu aikaa 2-3 viikkoa. Toinen käyttöönottopäivä voidaan toteuttaa myös etäkonsultointina, joko osin tai kokonaan. Toisen käyttöönottopäivän sisältö suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Toinen päivä on syventävää koulutusta, johon käyttäjät ovat valmistautuneet Opinahjo-koulutuksella ja harjoittelemalla malliyrityksen kanssa Tikonin käyttöä. Toisen käyttöönottopäivän aikana vastataan myös harjoittelujakson aikana esiin nousseisiin kysymyksiin.
Toisen käyttöönottopäivän jälkeen käyttäjillä on valmius työskennellä ja harjoitella tuotantoympäristössä, tarvittavat täsmentävät määrittelyt ja asetukset on tehty ja käyttäjät osaavat kaikki keskeiset Tikonilla tehtävät toimenpiteet.

Kolmannen käyttöönottopäivän, Kick off –päivän, sisältö suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Päivän sisältönä ovat tyypillisesti toiselta päivältä mahdollisesti siirtyvät asiat, käyttäjien listaamat kysymykset ja tarvittavat jatkotoimenpiteet. Tyypillisesti toisen ja kolmannen käyttöönottopäivän välinen aika on 2-3 viikkoa. Toinen käyttöönottopäivä voidaan toteuttaa myös etäkonsultointina, joko osin tai kokonaan.

Kolmannen käyttöönottopäivä jälkeen käyttäjillä on valmis, toimiva Tikon-ympäristö ja valmiudet ottaa Tikon tuotantokäyttöön perusasetuksin.

Tikon VAKIO –käyttöönoton jälkeen Tikon-ohjelmiston käyttöä voidaan syventää erikseen sovittavalla tavalla lisäkonsultoinnilla. Samoin voidaan ottaa käyttöön NetTikon-ohjelmistoja erikseen sovittavalla tavalla.

Varaa aika maksuttomaan esittelyyn