KIRJANPITO TEHOKKAASTI JA VAIVATTOMASTI

Tikon kirjanpito on järjestelmän sydän ja tiedonkeruuväline, jonka ympärille Tikon-palvelualusta rakentuu.

Tikon kirjanpito on vaativan taloushallinnon ammattilaisen työkalu. Tehokkaan moniyrityskäsittelyn, massanoutojen, siirtojen automatisoinnin, automaattikirjausten sekä rutiinitoimintojen ja tulostusketjujen avulla myös konsernimuotoisen yrityksen kirjanpidot tilinpäätöksineen voi tuottaa nopeasti, tehokkaasti ja ajantasaisesti. Valmiit mallitilikartat, -säännöt ja -raportit mahdollistavat nopean käyttöönoton. Tikon Kirjanpidon ydinprosesseja ovat tositteiden käsittely, arvonlisäverolaskenta, sisäinen laskenta, tilinpäätökset, tulos- ja taseraportit sekä viranomaisraportointi. Ja kaikki tämä mahdollisimman tehokkaasti.

Group of colleagues meeting around a table in an office

Tikonin avulla taloushallinto voi joustavasti ja vaivattomasti palvella kaikkia organisaation toimintoja ja tuottaa tarvittavaa tietoa viivytyksettä. Nämä tiedot ovat esimiesten ja johdon saatavilla ja analysoitavissa Tikonin selainpohjaisten työkalujen avulla, ajasta ja paikasta riippumatta, Tikonin kirjanpidon pitäessä kaiken tiedon ajan tasalla. Esimerkiksi NetTikon RAPORTTI mobiili -sovellus mahdollistaa raporttien sekä Tikon Arkistoon tallennettujen muiden dokumenttien tarkastelun ilman taloushallinnon eri toimenpiteitä.

Muiden Tikon-osajärjestelmien tiedot ovat välittömästi kirjanpidon ja raportoinnin hyödynnettävissä. Tiedot eri sovellusten välillä siirtyvät sähköisesti, virheettömästi ja vaivatta, koska Tikon Ohjelmistot muodostaa integroidun kokonaisuuden, jonka kaikki osa-alueet keskustelevat keskenään. Tämä vähentää merkittävästi tarvittavan käsityön määrää ja vähentää inhimillisiä virheitä. Tiedot siirtyvät Tikonista myös sidosryhmille, kuten vaikkapa verottajalle ja vakuutusyhtiöille tietenkin sähköisesti.

Tikon kirjanpitoon voi helposti liittää myös kolmansien osapuolten sovelluksia, kuten esimerkiksi tuotannonohjaus- ja materiaali-hallintajärjestelmiä valmiiden rajapintojen avulla.

Kaikki Tikon-tietokantaan siirretyt tapahtumat säilyvät käyttäjän haluaman ajan. Näin tapahtumatasoisten raporttien tulostaminen vertailutietoineen myös aiemmilta tilikausilta on mahdollista.

kirjanpitokaavio

Tikon kirjanpidon herkkuja:

 • Valmiit mallitilikartat ja–raportit myös ruotsiksi ja englanniksi
 • Raporttikehitin, jolla voi rakentaa, muokata ja ylläpitää kirjanpidon tuloslaskelma- ja taseraportteja
 • Sisäinen laskenta, jossa on mahdollista käyttää 1-8 eri seurantatasoa ja 1-3 määräseurantaa
 • Laskureskontra, jolla voi seurata esimerkiksi siirtovelkoja, ja siirtosaamisia, lainoja, sijoituksia, jäsenmaksuja tai selvittelytilin tilannetta
 • Ajantasaiset tase-erittely -raportit
 • Reskontra, jolla voi seurata sekä ostovelkoja että myyntisaamisia
 • Kohdelaskenta, jonka avulla voidaan tulostaa raportteja eri laskentakohdetasoista tai määrätiedoista
 • Tasekirja, jolla voi tulostaa valmiin tasekirjan eri yhtiömuodoille
 • Tiliotetositteena, jonka avulla pankinkonekielisen tiliotteen voi purkaa ja tiliöidä automaattisesti suoraan pääkirjanpitoon
 • Budjetointi, jonka avulla budjettiluvut voi syöttää tai noutaa kirjanpitoon
 • Käyttöomaisuuskirjanpito, jolla voi seurata käyttöomaisuustileille kirjattuja hyödykeostoja ja-myyntejä, sumu- ja evl- poistoja sekä poistoeroja
 • Konserniyhdistely, jolla voi suorittaa konserniin kuuluvien yritysten kirjanpitoaineistojen ja budjettien yhdistelyn joko tapahtumittain tai saldoittain

Tikon Kirjanpito